de Witte Roos

  Praktijk voor massage en innerlijke groei

                                              Zondag, 8 april 2018


    workshop ‘Reis naar Lemurie’ 

                         

                             door Edith Nijhuis
In deze tijd wordt het steeds belangrijker om onze verbindingen met oude tijden en wat we daar achter hebben gelaten te her-inneren. Niet om terug te verlangen naar het verleden, maar om alles weer in het heden te helen en te integreren.

Als groep zullen we afreizen naar Lemurie en wordt jouw connectie met jouw Lemurische familie en gidsen gelegd. De channelings / transmissies worden afgestemd op de groepsenergie en de persoonlijke energie van jou. Met de Merkabah reizen we af door de dimensies.


Het is een diepgaande workshop waarbij energetische healing wordt gerealiseerd door Lemurische gidsen, afgestemd op jouw energie. Jouw rol in Lemurie zal je duidelijk worden. Zielsverbindingen onstaan in Lemurie zullen worden geheeld.

Jouw connectie met jouw Lemurische familie en Telos wordt herinnerd en hersteld.

De Lemurische gidsen weten precies op welke lagen healing kan en mag plaats vinden. Ze zijn voelbaar aanwezig.

Vanzelfsprekend wordt de workshop ook ondersteund door Lemurische kristallen De workshop gebeurt in verbinding met de energie van de Nieuwe Aarde en Lemurie


Over Lemurie:

Lemurië is een enorm continent dat heel ver terug in onze ongeschreven geschiedenis, ongeveer 70.000 jaar lang, op Aarde bestond.

Gedurende het Lemurië Tijdperk kende het bewustzijn op deze planeet een overwegend intuïtieve en vrouwelijke energie.

De Lemurische cultuur bewaakte de heilige essentie van Moeder Aarde en haar zeer diverse ecosystemen. Er leefden verschillende verschijningsvormen van energie in meer of minder verdichte mate vreedzaam met elkaar samen.  De fysieke vorm  in 3 D waarin wij leven nu bestond nog niet. In dit magische land leefden de wezens zowel op als onder het oppervlak.

 Mythologische dieren als draken en eenhoorns, elementale wezens zoals de elven en de feeën leefden naast elkaar. Zij waren en zijn innig met de aarde verbonden, omdat zij Gaia vanaf het begin hebben helpen vormen en zorg hebben gedragen voor de flora en fauna, die op deze planeet een welkome thuishaven vonden.

 De aarde was bedoeld één groot levend experiment te worden in verschillende levensvormen. Een van die levensvormen zou de latere mens worden. Het was een heilig experiment vol liefde en vreugde.

De Lemuriaanse energetische dimensie bevat wijsheid, frequenties en herinneringen die allen ook deel uitmaken van ons fysieke en energetische DNA. Doordat het bewustzijn van Lemuria uit pure eenheid bestaat, staat het eenheidsdenken ons ook weer ter beschikking.

In de Lemuriaanse dimensie bestaat een uitgebalanceerde uitwisseling van energie. Alle vormen van zijn delen in eenheid, communiceren vanuit het contact met het hart dat in perfecte balans is met de geest.

Het mannelijke en vrouwelijke is samengesmolten en zorgt voor perfect evenwicht in denken, in de fysieke en energetische hersenhelften en in het collectieve bewustzijn.


Lemurië in de huidige tijdslijn

Door je open te stellen, naar binnen te kijken en de energie van Lemuria in je wezen te aanvaarden, nodig je de Lemuriaanse energie uit om je DNA verbonden aan Lemuria te openen en te activeren.

Door ons huidige frequentieniveau te verhogen kunnen we onze afstemmen op de Lemuriaanse dimensie, wordt zij weer zichtbaar voor ons en kunnen we de dimensie waar we momenteel in leven “optrekken” of “omhoogtrekken” naar de dimensie van Lemurië.  


Informatie over de workshop

Tijden

Vanaf 10 uur is de inloop. Om 10.30 uur starten we met de transmissies. Rondom 16.30 uur eindigen we de workshop. De workshop wordt door Edith Nijhuis gegeven. Hiernaast is er een extra energetische begeleider aanwezig om de groepsenergie te ondersteunen.

Jouw bijdrage voor de workshop 121 euro inclusief BTW

Inclusief koffie en thee, vruchtensap en soep.


 

Aanmelden graag bij Willy ter Berg, e-mail dewitteroosnu@gmail.com of via contact op deze site.