de Witte Roos

  Praktijk voor massage en innerlijke groei

             Zondag 25 november van 2 tot 5 uur


         Lezing-channeling :  Van ego naar hart


                      door Pamela KribbeIn deze tijd vindt er zowel individueel als mondiaal een transformatie plaats van ego naar hart, van een bewustzijn gebaseerd op angst en strijd naar een bewustzijn gebaseerd op liefde en verbinding. Deze transformatie is ingrijpend op alle niveaus van ons leven, en heeft gevolgen voor ons werk, onze relaties en de manier waarop we met onszelf omgaan. In deze gechannelde lezing geeft Pamela een boodschap van Jeshua, waarin hij spreekt over deze overgangsfase en wat die betekent voor ons persoonlijk leven.


In Pamela’s eerste boek “Gesprekken met Jeshua” onderscheidt Jeshua vier fasen in de transformatie van ego naar hart en zegt hij dat er een groep van pioniers is (lichtwerkers) die momenteel de laatste fasen doorloopt. Dat brengt hen vreugde en groei maar gaat ook gepaard met specifieke problemen, zoals een grote gevoeligheid, je niet thuis voelen in de maatschappelijke werkelijkheid en het integreren van tamelijk zware vorige levensenergieën die in dit leven opgehelderd willen worden. In de lezing wordt speciaal aandacht besteed aan deze thema’s.


De lezing zal worden ingeleid door regressietherapeut Gerrit Gielen, die een geleide meditatie aanbiedt. Daarna volgt de gechannelde lezing door Pamela. Na de pauze is er ruim gelegenheid voor vragen uit het publiek. Na afloop is Pamela aanwezig om boeken te signeren.


Datum en tijd: Zondag 25 november van 2 tot 5 uur

Plaats: Verenigingsgebouw Willem Tell, Kerkenstraat 17 in Silvolde.( Achterhoek, bij Doetinchem)

Entree plus 1 consumptie: € 20.

Aanmelden: Aanmelden is verplicht i.v.m. grote belangstelling. Meld je aan via de mail bij [email protected] . Ik raad je aan niet te lang te wachten met aanmelden want er is veel belangstelling voor deze bijzondere lezing met channeling!


Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en auteur van o.a. Gesprekken met Jeshua en De Verboden Vrouw Spreekt. Ze heeft sinds 2002 een eigen praktijk voor bewustwording en innerlijke groei en geeft workshops in binnen- en buitenland. Voor meer informatie zie www.pamela-kribbe.nl

Gerrit Gielen is sinds 20 jaar hypno- en regressietherapeut en heeft een eigen praktijk in Tilburg, waarin hij individuele consulten en workshops aanbiedt. Voor meer informatie over zijn werk zie www.gerrit-gielen.nl