de Witte Roos

  Praktijk voor massage en innerlijke groei

Zaterdag 2 november 2019

Workshop 

La Dama de Luz en de cirkel van de 13 zonneschijven
in contact met het piramide grid


Een krachtige gechannelde transmissie vindt plaats om de hogere vibraties van

La Dama de Luz, De Vrouwe van het Witte Licht en Maria Magdalena door te geven.Verhoog je persoonlijke creatieve vrouwelijke liefdes energie in verbinding met de 13 Gouden Zonneschijven en het piramide-grid om meer in de stroom van liefdevolle co-creatie, magie en overvloed te komen. Voor zowel mannen als vrouwen!


Patries van Elsen nodigt je uit voor deze workshop vol met de vrouwelijke creatieve energie. 


Boodschap van de 33 Elders van de Witte Broeder en zusterschap van de Sterren, door Patries van Elsen ontvangen op het Eiland van de maan, Bolivia:

"De verschuivingen op aarde zijn in volle gang. In deze tijd gaan de vibraties steeds verder omhoog en trilt alles los, dat vast zit in de structuren van de oude wereld, zoals oude hiërarchische patronen. De oude wereld heeft geen bestaansgrond meer in deze nieuwe cyclus vol vrouwelijke energie. Jullie zitten vol in de nieuwe cyclus:

Alles wat met vrouwelijke energie wordt neergezet heeft de volledige support van het universum. Magische gedachtes gevuld met liefde en emoties manifesteren zich als van zelf.

Wat voorheen onmogelijk leek is nu mogelijk, zoals water uit niets creëren".

En "Hoe meer licht uit de piramides stroomt hoe rustiger de transmutatie in het aardse vlak verloopt."


Het piramide grid is een energetisch netwerk tussen alle piramides op aarde en verder in het universum (op andere manen en planeten). Dit krachtveld is erg verstoord geweest en komt nu weer verder tot leven. De re-activering van onder andere de Bosnië piramides is een enorme boost geweest. Dit Lemurische netwerk, dat met ons water-morfogenetisch veld is verbonden, kan nieuwe dimensies voor je openen en kan oude herinneringen, van bijvoorbeeld instant creatie en instant teleportatie, in je wakker maken. Het brengt je meer in The Flow van magie en overvloed.


De Maria’s (Magdalena's) , de Esseense vrouwen van de clan waar Jezus uit kwam waren meesteressen in het vorm geven van vrouwelijke energie.

Het was nl. een hele community waar de vrouwen een enorme rol hadden. Ook stond naast elke mannelijke discipel, een vrouwelijke, dat is helemaal weg gecensureerd in de geschiedenis. De mannelijke dominantie heeft het eigenlijk meteen overgenomen.

Zo ook spreekt Brook Medicine Eagle: "Iedere medicijnman heeft een vrouw naast zich nodig tijdens zijn spirituele werk, anders kan hij het niet".

We werken vanuit het hart.
Het programma wordt speciaal op de groep afgestemd.
Er is ruimte om praktijk ervaringen uit te wisselen om elkaar te inspireren.


2 november is Allerzielen, een krachtige voorouderdag en een activatie portaaldag.
Het valt samen met Chhath Puja, het eren van de Zonnegod in India.


Begeleiding: Patries van Elsen. Gastvrouw: Willy ter Berg

Plaats: De Witte Roos , Prins Bernhardstraat 48 , 7064GH Silvolde

Tijden: aankomst om 10.00 uur, start om 10.30 uur .Afronding: circa om 17.00 uur.

Datum: zaterdag 2 november 2019

Kosten: 80 Euro inclusief BTW.Dit is inclusief koffie en thee. Er is soep bij de lunch.

Meenemen: Broodje of hapje meenemen voor je lunch. Gemakkelijke liefst witte kleding. Je bent welkom om heldere, witte kristallen mee te nemen.

Informatie en aanmeldingen: [email protected] of [email protected]

Zie ook: www.patriesvanelsen.nl en www.dewitteroos-nu.vpweb.nl